2023.09.25

“Өөр өнцөг” хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр Ж.Сандагсүрэн оролцлоо

“Өөр өнцөг” хэлэлцүүлэгт Ж.Сандагсүрэн оролцож, нийслэл хотоос олон нийтэд арилжих гэж буй 500 тэрбум төгрөгийн бондын талаар тайлбар өглөө.