2021.04.12

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК дотоодод амжилттай бонд арилжлаа

Б.Ганхуяг: 

Арилжаа амжилттай явагдаж нийт 677,7 тэрбум төгрөгний хөрөнгийг босголоо. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд доллар, төгрөгийн санхүүжилтийг зохион байгуулсан.