2021.05.18

СХД-ийн нэгдсэн эмнэлэгтэй танилцлаа

УИХ-ын гишүүд СХД-ийн нэгдсэн эмнэлэгтэй танилцлаа. СХД-ийн нэгдсэн эмнэлгийг Азийн хөгжлийн банкны 60 сая долларын санхүүжилтээр барьж ашиглалтад оруулсан байна.