Говийн Их Дархан Цаазат газрын хамгаалалтын  захиргааг шилжүүлсэн асуудлаар Асуулга тавилаа
2021.09.15

Говийн Их Дархан Цаазат газрын хамгаалалтын захиргааг шилжүүлсэн асуудлаар Асуулга тавилаа

Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутагт хамаарах ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, түүнийг шилжүүлсэн асуудлаар УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалангаас Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасанд асуулга тавилаа.

Говийн их дархан цаазат газрыг анх Монгол Улсын Их Хурлын 1995 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Улсын тусгай хамгаалалттай газрын ангиллыг шинэчлэн тогтоох тухай” 26 дугаар тогтоолоор “Говь-Алтай, Баянхонгор, Ховд аймгийн зарим газар нутгийг хамарсан “Говийн их дархан цаазат газар” хэмээн нэрлэсэн байдаг.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/45 дугаар тушаалаар дархан цаазат газрыг хариуцан хамгаалж буй хамгаалалтын захиргааны нэрийг “Зүүн гарын говийн дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа” болгож өөрчилжээ. Маргаан дагуулсан уг асуудлын талаар Говь-Алтай аймгаас УИХ-д сонгогдсон гишүүн Б.Энх-Амгалан салбарын сайдад нь асуулга тавьж, тодруулж буй аж.