2021.09.19

Нийслэлийн хот тохижилтын газар 3420 метр квадрат талбайд тариалан хийжээ

Б.Мөнхцэцэг:

Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байдаг газар дээрээ хүлэмжийн газраа нилээн өргөжүүлж тарилалт хийлээ.