МҮЭХ, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй сургалт Завхан аймагт болж байна
2021.09.22

МҮЭХ, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй сургалт Завхан аймагт болж байна

“Малчдын эвлэлдэн нэгдэх эрх, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, нийгмийн хамгааллыг дэмжих нь” төслийн сургалт Завхан аймагт болж байна

МҮЭ-ийн холбоо, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллага /ILO/-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Малчдын эвлэлдэн нэгдэх эрх, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, нийгмийн хамгааллыг дэмжих нь” төслийн сургалт Завхан аймагт эхэллээ.

Энэ сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тус сургалтад Завхан аймгийн ҮЭ-ийн холбооны идэвхтэн сонгуультан, Сумдын ҮЭ-ийн холбоо, анхан шатны хороодын дарга, тэргүүлэгч 20 гаруй хүн хамрагдаж байна. Цар тахлын улмаас Завхан аймгийн “Завхан мандал”, “Отгон” сумдын ҮЭ-ийн идэвхтэн, сонгуультнууд цахимаар оролцож байна.

Энэхүү төслийн зорилго нь малчдыг ҮЭ-ийн зохион байгуулалтад оруулж ҮЭ-ийн гишүүнчлэлийг өргөжүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг ойлгуулах, хамрагдалтыг өргөжүүлэхэд оршиж буй юм.

Тус сургалтад хамрагдсан Сумдын ҮЭ-ийн идэвхтэн, сонгуультнууд өөрийн сум орон нутгийнхаа малчдын хөдөлмөрийн хүрээний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний эрх ашгийг хамгаалахад томоохон хувь нэмрээ оруулна хэмээн төсөл санаачлагчид үзэж буй юм.

Сургалтын эхэнд МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар нээлтийн үеэр хэлсэн үгэндээ Ковид-19 цар тахлын хүндхэн цаг үед МҮЭ-ийн холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, малчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангуулах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, сургалт, сурталчилгаа түүнээс хүлээж буй үр дүнгийн талаар товч танилцууллаа.

Мөн энэ үеэр Завхан аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга А.Шаравжамц цар тахлын хүнд цаг үед Завхан аймгийн малчдад чиглэсэн сургалт арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа МҮЭ-ийн холбоо, ОУХБ-д талархаж буйгаа илэрхийлээд аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа малчдын нийгмийн хамгааллын талаарх тайлан мэдээллийг танилцууллаа.

Тэрээр “Завхан аймгийн хэмжээнд 73.2 мянган иргэн амьдардаг. 2020 оны аймгийн хүн амын статистикийн мэдээнээс үзэхэд, өндөр насны тэтгэвэр авч буй 9700 хүний1330 нь малчин байна. Энэ нь аймгийн хэмжээнд тэтгэвэр авч буй ахмадуудын 14.6 хувь нь малчид гэсэн үг юм. Мөн сайн дурын даатгалд хамрагдсан 4070 хөдөлмөр эрхлэгч иргэн байгаагаас 3417 малчин иргэн байна. Энэ нь аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн буюу 83.8 хувь нь малчин байна гэсэн үг юм. Түүнчлэн малчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалыг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн хүрээнд хамрагдсан 935 иргэний 917 нь малчин иргэд байна. Түүнчлэн манай аймгийн хэмжээнд Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан 4813 иргэний тэн хагас буюу 2514 нь тус тус малчин иргэн байгаа юм” хэмээв.

Сургалтын эхний өдөр оролцогчдод Үйлдвэрчний эвлэл (ҮЭ) гэж юу вэ, хэрхэн байгуулах вэ, МҮЭ-ийн гишүүн байхын давуу тал, ҮЭ-ийн хорооноос хийх хэрэгжүүлдэг ажил, “Хамтын гэрээ”-ний агуулга, түүнийг байгуулах үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой хууль тогтоомжууд (Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, ҮЭ-үүдийн эрхийн тухай хууль)-ыг танилцуулах, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид буюу албан бус салбарын ажилтнуудыг зохион байгуулалтад оруулж буй гаднын орны туршлага (Видео) илтгэл хичээлүүдийг МҮЭ-ийн холбооны Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, тус сургалтын чиглүүлэгч М.Нямдаваа танилцуулах юм.