Улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай саналыг уламжлав
2021.09.14

Улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай саналыг уламжлав

“Цар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх нь” Төр, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлдөх уулзалтад МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар, ЕНБД Г.Адъяа, ҮЭХНХБТГ-ын дарга М.Нямдаваа нар болон зарим салбарын ҮЭ-ийн холбоодоос оролцов.Тус зөвлөлдөх уулзалтаар хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын санал санаачлагын хүрээнд хэрхэн хамтран ажиллах гарц шийдлээ тодотгосон зөвлөмжийг гаргасан юм.

Энэхүү “Цар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх нь” Төр, хувийн хэвшил хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлдөх уулзалтын үеэр МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар байр сууриа илэрхийллээ.

Тэрээр “Төр засаг нь тогтвортой байж, ард иргэдээ зохистой ажлын байр, амьжиргаанд хүрэлцэхүйц цалин хөлсөөр хангахыг хүсэж байгааг МҮЭ-ийн холбоо, иргэд олон нийтийг төлөөлөн юуны өмнө уламжилья. 2022 оны улсын төсвийг батлахтай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны Улсын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд дараах асуудлыг Улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Үүнд:

1. Цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 2022 онд үе шаттайгаар 20-иас

доошгүй хувиар нэмэгдүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг

төсөвт тусган хэрэгжүүлэх.

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн

26.2-т заасны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

зардлыг улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэх.

3. “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний

тухай” 43 дугаар тогтоолын холбогдох заалтыг эргэн авч

үзэх, тогтоолын хүрээнд гарч буй сөрөг үр дагаварыг

арилгах.

4. Иргэдэд төрийн бүх чиглэлийн үйлчилгээг үзүүлж буй

төрийн албан хаагдчын тоо, чанарыг хүртээмжтэй байлгах

зохистой түвшинд хадгалахын тулд орон тоог бууруулахгүй

байх.

5. Бензин шатахуун, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний

үнэ огцом өсч иргэдийн худалдан авах чадвар эрс буурч

байгаатай холбогдуулан үнийн хөөрөгдлийг зогсоох хэмээн

байр сууриа илэрхийлсэн юм.