2021.09.29

Сүхбаатар дүүрэгт байрлах төрийн өмчийн 24 сургууль, 35 цэцэрлэгийг эхний ээлжинд бүрэн камержуулна

Сүхбаатар дүүргийн төрийн өмчийн 10 сургууль бүрэн камержсан байна.