2021.10.06

Булган аймгийн 9 суманд бага оврын трактор, тоног төхөөрөмж олгосон байна

Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд ард иргэдэд техник, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлдэг "Шинэ - Хөдөө" төсөл Булган аймагт тав дахь жилдээ үргэлжилж байна.