2021.10.18

Б.Баттөмөр: Улсын төсвийн хөрөнгөөр эрүүл мэндийн салбарыг дэмжиж ажиллана

Дархан-Уул аймгийн 60 жилийн арга хэмжээний үеэр УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр Нэгдсэн Эмнэлэгт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн заримыг хүлээлгэн өглөө.

Б.Баттөмөр гишүүний зүгээс цаашид Улсын төсвийн хөрөнгөөр эрүүл мэндийн салбарт хийх бүхий л хөрөнгө оруулалтуудыг тухай бүр нь дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн юм.