Хоггүй хороо аян зохион байгууллаа
2021.11.08

Хоггүй хороо аян зохион байгууллаа

Сонгинохайрхан дүүргийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, айл өрхийн хог хаягдлын ачилт тээвэрлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гуу жалганы хог хаягдлыг самнаж цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллах үүрэг чиглэлийг өгсөн.

Тус ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд хог тээврийн байгууллагууд, 43 хороод хамтран 11 дүгээр сарын 4-ний өдрөөс 11-ний өдрийн хооронд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулан ажиллалаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn