ИТХ-ын төлөөлөгчдийн сургалт, хэлэлцүүлэг боллоо
2021.12.10

ИТХ-ын төлөөлөгчдийн сургалт, хэлэлцүүлэг боллоо

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон Нийслэлийн ИТХ хамтран “Монгол Улсын Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд дүүргүүдийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Сургалтаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, түүнийг дагаж гарах дүрэм журмууд болон Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээллийг төлөөлөгчдөд өглөө.

Хэлэлцүүлгийн үеэр /2021.12.03/-ны өдөр баталсан нийслэлийн 2022 оны төсвийн талаарх мэдээллийг өгсөн байна. Мөн энэ хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээнүүдийн онцлогийг зохион байгуулагчид танилцуулжээ.

2022 онд шинэчлэн баталсан хуулиуд хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40 хувь нь нийслэлд, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах ХХОАТ, Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, Газрын төлбөрийн орлого 100 хувь сум, дүүргийн төсөвт төвлөрнө гэдгийг онцолж байлаа.