2022.01.11

ЕБС-ийн спорт заал засварлах, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг шинэчлэхэд шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэлээ

УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын ЕБС-д нэн шаардлагатай байсан цэвэр ус хадгалах савны шинэчлэл, сургуулийн спорт заалны засвар, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг шинэчлэн солих санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ.

Ус хадгалах савыг шинэчилснээр ЕБС, ЭМТ-ийн нийт 500 орчим багш, ажилтан, төрийн албан хаагчид, сурагчид хэвтэн эмчлүүлэгч тогтмол цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдэж байгаа юм.

Мөн сургуулийн спорт заалны засвар хийгдсэнээр сурагчдын эрүүл мэнд, бие бялдрын хөгжлийг дэмжих, сурагчдыг спортоор хичээллэн амжилт гаргах боломжийг нэмэгдүүлэх, биеийн тамирын боловсролын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг сайжруулах боломж бүрдэж байна.