Дүүргийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн боллоо
2022.01.25

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн боллоо

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн боллоо. Хурлын эхэнд өнгөрсөн хуралдаанаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлттэй танилцав. Энэ үеэр Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн төв, Онцгой байдлын хэлтэс болон бусад хэлтэс, албадын удирдлагууд цаг үеийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг танилцууллаа.
Хурлын төгсгөлд нийт байгууллагуудад дараах хэд, хэдэн үүрэг чиглэлийг өглөө.

Үүнд;

  • Нийт байгууллагуудад дотооддоо “Covid-19” халдвараас урьдчилан сэргийлж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тогтмол хийж, халдвар илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээний түр заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах
  • 2022 онд Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын бэлтгэлийг хангах
  • Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын халдвар хамгаалалтын дэглэмийг сайтар мөрдүүлж, ариутгал, халдваргүйжилтийг хийлгэж, арга зүйн зөвлөн туслах ажлуудыг сайтар зохион байгуулах
  • Инженер хангамжийн байгууллагууд инженерийн шугам сүлжээний аюулгүй байдлыг сайтар хангаж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хэрэглээний халуун, хүйтэн болон ундны ус, дулаан, цахилгаанаар тасалдалгүй хэвийн хангах, шуурхай бригадыг бэлэн байлгаж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
  • Иргэд олон нийтийн амгалан тайван байдал, нийгмийн хэв журам, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих ажлыг эрчимжүүлэн ажиллах
  • Дүүргийн хэмжээнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл ажлуудыг сайтар хангах /Усны халиа үүсэх, шар усны үер, угаарын хийн хордлого болон ахуйн гал түймэр/ зэрэг багтаж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn