Сүхбаатар сумын 8 дугаар цэцэрлэг гадна талбайн тохижилт, тоглоомын талбайтай болно
2022.04.19

Сүхбаатар сумын 8 дугаар цэцэрлэг гадна талбайн тохижилт, тоглоомын талбайтай болно

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ.

Энэхүү цэцэрлэг нь улсын төсвийн 1,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдан 2021 оны 06 сарын 23-нд улсын комисс хүлээн авч, 2021 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн ажиллаж буй шинэхэн байгууллага юм.

Тус цэцэрлэгийн хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, сургалтын орчны стандартад нийцсэн орчинд СӨБ олгох зорилгоор гадаа тоглоомын талбайг байгуулах, тохижуулах төслийг УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт дэмжлээ.

Тоглох явцад хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэл нийгэмшихүйн хөгжил нь тасралтгүй үргэлжилж байдаг учраас тоглоом бол бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг хангах чухал хэрэглэлд тооцогддог.