2022.04.22

Нийслэлийн усны тулгамдсан асуудлыг хэлэлцлээ

“Нийслэлийн усны тулгамдсан асуудал ба шийдэл-2022” хэлэлцүүлэг боллоо.