2022.06.23

МҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурал зохион байгуулагдлаа