Хог хаягдлын байцаагчдаа чадавхжуулав
2022.08.03

Хог хаягдлын байцаагчдаа чадавхжуулав

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй “Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежмент” төслийн багтай хамтран хог хаягдлын салбарын ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд,  хог тээвэр үйлчилгээний байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид, хорооны  олон нийтийн байцаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгуулав.

Сургалтыг Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Т.Эдмон, төслийн дэд ахлагч Ц.Энхчимэг нар удирдан явуулж, төслийн техникийн менежер Б.Дэлгэрбаяр, хог хаягдлын мэргэжилтэн С.Мэндбаяр нар Хог хаягдлын тухай хууль, Хог хаягдлын санхүүгийн удирдлага, төслийн олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилго, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл өглөө.

Мөн Хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих арга зүй /Их Британи улсын жишээгээр/, Хог хаягдал ангилан ялгалтын тухай ойлголт, зааварчилгаа, энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам, хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага, Зөрчлийн тухай хууль, Хог хаягдлын хууль, журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдлэг, мэдээлэл олгож, тулгамдаж буй асуудлаар харилцан санал солилцож, цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.