2022.09.21

Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ зэрэг 74 лавлагаа мэдээллийг нотариатаар баталгаажуулах үйлдлийг халлаа

Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ зэрэг 74 лавлагаа мэдээллийг нотариатаар баталгаажуулах үйлдлийг халлаа! Уг асуудлаар ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал “Нотариатчидтай” уулзаж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Одончимэг odnoo@vip76.mn