2022.09.22

ЦХХХЯ: Үндэсний "CLOUD" системийг нэвтрүүлж төсвийн хөрөнгөд хэмнэлт хийнэ