2022.09.26

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт түргэн тусламжийн автомашин гардуулав

Энэхүү автомашин (Toyota Land cruiser 78) нь туулах чадвар, хурд хүч сайтай, дотроо зүрхний дефибриллятор, хяналтын монитор, соруулгын аппарат (отсос), хүчилтөрөгчийн баллон, тариурын болон дуслын шахуурга зэрэг нэн чухал эмнэлгийн хэрэгслүүдийг багтаасан юм.

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Лүн, Бүрэн, Өндөрширээт, Сүмбэр сумдад түргэн тусламжийн автомашиныг шийдвэрлэн, 27 сумын ЭМТ-ийн автомашины парк шинэчлэлтийн ажлыг бүрэн хийж дуусгасан.

Мөн энэ үеэр Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл 50 ортой төрөх эмнэлгийн барилгын ажлын явцтай танилцан, гүйцэтгэлтэй холбоотой анхаарах асуудлаар холбогдох албаны хүмүүстэй санал солилцлоо.