2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 40 төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ
2022.11.14

2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 40 төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ

2023 онд Завхан аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 127.8 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэй 40 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжинэ.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn