Дэлхийн банк боловсролын салбарт дэмжиж, хамтарч ажиллана
2022.12.15

Дэлхийн банк боловсролын салбарт дэмжиж, хамтарч ажиллана

Дэлхийн Банкны Монгол Улсыг хариуцсан захирал Мара Варвиккийг хүлээн авч уулзлаа.

  • Боловсролын салбарын санхүүжилтийг үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжүүлэх,
  • Сургууль, цэцэрлэгийн засаглалын менежментийг өөрчлөх,
  • Үндэсний үнэлгээний тогтолцоог бий болгох,
  • Багшийн хөгжил, хөтөлбөрийн тогтолцооны шинэчлэл,
  • Цахим шинэчлэл зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд Дэлхийн банк дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах боломжтойг онцлон хэллээ.