Тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцав
2023.01.25

Тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн талаар ярилцаж, санал бодлоо хуваалцав

МАОЭНХ нь 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр Дэлхийн банкны Вашингтон дахь ахлах эдийн засагч Марк Дорфмантай НД-ын шинэчлэн найруулсан хуулийн төсөл тэр дундаа Тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн талаар байр сууриа ярилцаж, санал бодлоо хуваалцан уулзлаа.