"ААНБ дээр дадлага ажлыг удирдан чиглүүлэх үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх" сургалт болно
2023.04.11

"ААНБ дээр дадлага ажлыг удирдан чиглүүлэх үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх" сургалт болно

МАОЭНХолбоо нь GIZ-ийн Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын төсөлтэй хамтран "ААНБ дээр дадлага ажлыг удирдан чиглүүлэх үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч бэлтгэх" сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Уг сургалтад Та бүхэн компанийн хүний нөөцийн менежерүүд, хуульч, сургалтын асуудал хариуцсан ажилтнуудаа хамруулахыг урьж байна.

Сургалтыг Олон улсад бэлтгэгдсэн сургагч багш нар удирдан зохион байгуулна.