2023.03.07

ААНБ-д бодлого, хөтөлбөртэй болж түүнийгээ хэрэгжүүлэхэд анхаарахыг уриалж байна

МАОЭНХ нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран европын холбооны санхүүжилттэй “Зохистой хөдөлмөр ба худалдаа” төслийн хүрээнд ажлын байранд дарамт, хүчирхийллээс сэргийлэх асуудлаар ажил олгогч, эздэд ойлголт өгч, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  ААНБ-д бодлого, хөтөлбөртэй болж, түүнийгээ хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллахыг уриалсан видео шторкийг боловсруулан гаргаж, та бүхэнд хүргэж байна.