"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурал зохион байгуулагдлаа
2023.01.27

"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурал зохион байгуулагдлаа

"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурлыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр НҮБ-ын 3 давхрын хурлын зааланд амжилттай зохион байгууллаа.

Уг хуралд нийт 15 гишүүнээс 12 гишүүн нь танхим болон онлайнаар оролцсон болно. Хурлаар "Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний ажиллах журмыг хэлэлцэн  баталлаа.