"ОЛОН ТАЛТ ТҮНШЛЭЛ"-ийн дэд ажлын хэсгийн ээлжит хурал боллоо
2023.03.28

"ОЛОН ТАЛТ ТҮНШЛЭЛ"-ийн дэд ажлын хэсгийн ээлжит хурал боллоо

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан "ОЛОН ТАЛТ ТҮНШЛЭЛ"-ийн ажлын хэсгийг миний бие ахлан дараах гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн гишүүд:

  • М. Оюунчимэг /Улсын Их Хурлын гишүүн/
  • Д. Сарангэрэл /Улсын Их Хурлын гишүүн/
  • Ц. Туваан /Улсын Их Хурлын гишүүн/
  • С. Чинзориг /Улсын Их Хурлын гишүүн/
  • Ч. Ундрам /Улсын Их Хурлын гишүүн/

Уг ажлын хэсэг байгуулагдсанаар эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцааны бүх шатанд олон талт түншлэлийг оновчтой, үр дүнтэй нэвтрүүлж, гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж оролцдог оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэхэд энэхүү ажлын хэсгийн зорилго оршино.