Зэрлэг амьтан байршин нутагладаг газруудад өвс, лаг, хужир, долооц зэргийг байршуулан ажиллав
2023.01.27

Зэрлэг амьтан байршин нутагладаг газруудад өвс, лаг, хужир, долооц зэргийг байршуулан ажиллав

Хэнтий аймгийн зэрлэг амьтан байршин нутагладаг Салбар, Өндөрхаан, Их улаан зэрэг газруудад өвс, лаг, хужир, долооц зэргийг байршуулан ажиллалаа.

Хамгаалалтын захиргааны Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг дахь Өндөрхаан уулын БЦГ-ыг хариуцсан байгаль хамгаалагч Г.Чинхүслэн амьтан хамгаалах нөхөрлөл, залуучуудын зөвлөл болон нутгийн иргэдтэй хамтран зэрлэг амьтан байршин нутагладаг Салбар, Өндөрхаан, Их улаан зэрэг газруудад өвс, лаг, хужир, долооц зэргийг байршуулан ажиллалаа.