Жендэрийн салбар хорооны анхдугаар хурал боллоо
2023.02.02

Жендэрийн салбар хорооны анхдугаар хурал боллоо

Хурлаар дүүргийн  жендэрийн салбар хорооноос 2022  онд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай” дүүргийн дэд хөтөлбөрийг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, Жендэрийн үндэсний хорооны стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан өөрчлөн батлуулах асуудлыг хэлэлцлээ.

Мөн салбар хорооны гишүүд Жендэрийн салбар хорооноос зохион байгуулсан ажил болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах хууль, тогтоомжийн танилцуулга, “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах” дүүргийн дэд хөтөлбөрийн 2023 оны төлөвлөгөөний төсөл, гурван аяны танилцуулгыг сонсож, санал солилцов.

Өнөөдрийн хурлын үр дүнд  жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн үндэсний хорооны  стратеги төлөвлөгөөний талаарх ойлголт нэмэгдэж, дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөлтэй болсон юм.