2023.02.06

Хөгжлийн банкны барьцаанд байгаа дөрөвдүгээр эмнэлэгийн барилгыг ХСҮТ-д шилжүүлэх асуудлыг судална