Эрх зүйн шинэчлэл хийж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх жил болгоно
2023.01.16

Эрх зүйн шинэчлэл хийж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх жил болгоно

Харьяа байгууллагуудын дарга нартай уулзаж, эрүүл мэндийн салбарт Засгийн газрын тавьж буй бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд баримталж ажиллах зарчим, тавих шаардлагаа танилцуулж, тодорхой үүрэг даалгавар өглөө.

2023 онд эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийг хийх, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч, хувь хүн өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавьдаг, эрүүл мэндийн боловсролтой болгоход чиглэсэн үндэсний хэмжээний хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт байх юм. Түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарын стандартуудыг шинэчлэх, эмнэлгийн үйлчилгээний стандартыг боловсруулж нэвтрүүлэх, эмнэлэг иргэнийг биш иргэн эмнэлгээ сонгон үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, төр өөрт байгаа мэдээллийг иргэнээс амаар болон бичгээр шаардахгүй байх зарчмын дагуу эхний ээлжинд иргэнээс шаарддаг 13А маягтыг цахимжуулж хоёрдугаар улирлаас цаасаар авахгүй болгох, эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоонд тохируулга хийх зэрэг хэд хэдэн чухал зорилтыг хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа.

Монгол Улсад эмчилж оношилж чадахгүй 26 өвчний жагсаалт гаргаж сайдын тушаалаар баталсан хэрнээ гадагшаа эмчилгээнд явахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэггүй, эмчлүүлээд ирсэн хойно нь гаргасан зардлын 5.0 хувийг л олгодог зарчмыг халахын тулд тусгай захиалгат стратегийн бүтээгдэхүүний санал авна. Өөр хэлбэл, дотооддоо оношилж эмчилж чадахгүй байгаа өвчнийг эмчлэх, оношлох арга технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэх, боловсон хүчнийг бэлтгэхэд анхаарна.

ЭМДС-гаас хөнгөлөлттэй үнээр олгодог эмийн жагсаалтыг шинэчлэх, эмийн чанар, хүртээмжид анхаарч, үнэд хяналт тавих, эмийн нөөц бүрдүүлэх зэрэг олон ажлыг хийх шаардлагатай байгаа.
Түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарт төрийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад анхаарч, хуулийн хариуцлага тооцоогүй, мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргаагүй бол халаа сэлгээ хийхгүй байхыг анхаарууллаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn