Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа
2023.01.13

Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн уулзалт зөвлөгөөн өнөөдөр /2023-01-12/ Төрийн ордонд боллоо.

Зөвлөгөөний үеэр 2023 онд эрүүл мэндийн салбарын зорилт, хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар товч мэдээлэл өгөхийн хамт орон нутгийн удирдлагуудын онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа тодорхой асуудлуудаар санал солилцов. Тухайлбал, эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх тогтолцоог сайжруулах, гарааны ижил нөхцөлийг бий болгох, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хөнгөлөлттэй үнээр олгодог эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэн үйлчлүүлэх эмнэлгээ сонгох боломж зэрэг олон асуудалд анхаарч ажиллах шаардлага байгаа юм.

Саяхан Сүхбаатарт аймагт гарсан мэргэжлийн ноцтой алдаатай холбоотойгоор салбарын бүх түвшинд сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх, эмч, ажилчдын харилцаа хандлага, ёс зүйг сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандарт, дүрэм, журам, удирдамж, зааврыг эрүүл мэндийн ажилтнуудад байнга сурталчлах, дагаж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих Албан даалгаврыг бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тиймээс Албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллахад онцгойлон анхаарч байнгын хяналт тавьж ажиллахыг орон нутгийн удирдлагуудаас хүслээ.

Мөн ирэх долоо хоногт нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, Эрүүл мэндийн газар, аймги йн удирдлагуудыг оролцуулсан цахим хурлыг зохион байгуулж тулгамдсан асуудлаа ярилцахаар төлөвлөснөө дуулгав.

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай 2023 онд хамтран ажиллах гэрээнд

  •  Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг салбарын хариу арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах – 7 чиглэл, арга хэмжээ;
  •  Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгт өөрийн харьяа нутаг дэвсгэр дэх хүн амыг насны бүлгээр бүрэн хамруулах;
  •  Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  •  Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх;
  •  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, өр, авлагагүй ажиллах;
  • Эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилтэд онцгой анхаарч эрүүл мэндийн программ хангамжийн нэгдсэн платформд нэгдэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах;
  •  Орон нутгийн Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлуудыг тусгасан.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn