Хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэцэд учирсан хор уршиг, хохирлын үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна
2023.03.14

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэцэд учирсан хор уршиг, хохирлын үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан бөгөөд энэ оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн.

Шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн хуульд орсон голлох өөрчлөлтүүдийг нэг бол гэмт хэргийн улмаас сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох тухай юм.

Энэ хүрээнд БНСУ-ын хохирол үнэлэгчдийн холбоо, Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоо, шүүх хуулийн байгууллагын мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэцэд учирсан хор уршиг, хохирлын үнэлгээ сэдэвт сургалтыг хоёр өдөр зохион байгуулж байна.

БНСУ-ын Хохирол, үнэлэгчдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч, мэргэшсэн үнэлэгч Бэк Жи Мин хэлэхдээ Монгол Улсад автомашины осолд орсон тохиолдолд хохирлоо үнэлүүлж барагдуулах боломжтой ч хувь хүний хохирлын асуудал орхигдоод үлддэг байсан. Тэгвэл энэ боломж нээгдэж өнөөдөр ийнхүү сургалт орох гэж байгаад баяртай байна гэдгийг хэллээ.
Бид хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, холбогдох дүрэм журам аргачлалыг хэвшүүлэх тал дээр цаашид олон удаагийн сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд олгоно. Ингэхдээ хуультай холбоотойгоор олон жилийн туршлагатай улс орнуудтай хамтран ажиллахыг зорьж байна.