2023.03.16

Өнөөдрөөс эхлэн иргэдэд цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас төрийн үйлчилгээг цахимжуулах хүрээнд шат дараатай олон ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Үүний нэг нь үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр 2023 оны 03-дугаар сарын 01-нээс захиалгаа эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр албан ёсны нээлт болж шинэчлэгдсэн үндэсний энгийн цахим гадаад паспортоо захиалсан иргэдэд паспортыг нь гардуулан өглөө.