“Шинэ сэргэлт-Улаанбаатар” олон улсын хөрөнгө оруулалт, түншлэлийн форум боллоо
2023.04.24

“Шинэ сэргэлт-Улаанбаатар” олон улсын хөрөнгө оруулалт, түншлэлийн форум боллоо

Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, томоохон бүтээн байгуулалтад гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх зорилгоор “Шинэ сэргэлт-Улаанбаатар” олон улсын хөрөнгө оруулалт, түншлэлийн форум Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК нь Улаанбаатар хотын агаар, хөрсний бохирдолыг бууруулах, гэр хорооллын иргэдийг инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон орон сууцанд ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгын хүрээнд НОСК-аас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй орон сууцны төсөл, хөтөлбөрүүдийг форумд оролцогчдод танилцуулж хөрөнгө оруулагч нартай уулзалт зохион байгуулан хамтран ажиллахыг уриаллаа.