2023.05.25

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойд зүгт хашааг шинэчлэх ажил хийж байна