Сэлэнгэ аймгийн төвд 50МВт хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станц барих ажил эхлэлээ
2023.09.18

Сэлэнгэ аймгийн төвд 50МВт хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станц барих ажил эхлэлээ

Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажил нь Сэлэнгэ аймгийн төдийгүй Монгол Улсын эрчим хүчний дутагдлыг хангах, үүгээр дамжуулан бусад томоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төслүүд Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар сум болон ойролцоох сумдад хэрэгжих зэрэг бодит үр дүн үзүүлэх чухал ач холбогдолтой тул төслийг төлөвлөсөн хугацаандаа, амжилттай, чанартай хэрэгжүүлэх шаардлагатай талаар хөрөнгө оруулагч "Ride Mongolia" ХХК-ийн удирдлагад хэллээ.

Төсөл хэрэгжүүлэгч хөрөнгө оруулагч нартай тогтмол холбоотой байж, шаардлагатай шийдвэр, зөвшөөрлүүдийг гаргуулахад дэмжлэг үзүүлэн хамтарч ажилласны үр дүнд өнөөдөр эхэлж байгаад баяртай байна.