Хужхан голын ай савыг хамгаалах асуудлаар иргэдтэй уулзлаа
2023.09.20

Хужхан голын ай савыг хамгаалах асуудлаар иргэдтэй уулзлаа

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Хужхан багийн иргэдийн төлөөлөл 110 хүний өргөдөл УИХ-ын 18 дугаар тойргийн гишүүдэд хүрсэнтэй холбогдуулан өнөөдөр өргөдлийн дагуу Хужхан багийн иргэдтэй уулзалт хийлээ.

Өргөдөлд Хужхан голын сав дагуу /гол дамнуулан/ 400 га-д лиценз авсан “Алтан Эрдэнийн Од” ХХК-ийг ашигт малтмал олборлуулахгүй байх, урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хуулийн дагуу асуудлыг шийдвэрлүүлэхийг хүссэн юм. Энэ талаар тойргийн гишүүдтэйгээ зөвшилцөж, Ашигт малтмал газрын тосны газар, аймгийн БОАЖГ-т бичиг хүргэж тодруулснаар улмаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад хандаад байна.

Хужхан багийн иргэдэд өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн явц, цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулж, тэдний санал хүсэлтийг сонслоо.