CОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН СУРГУУЛЬ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
2023.12.28

CОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН СУРГУУЛЬ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Дүүргийн хэмжээнд 2020 онд 21 сургууль 24,550 хүүхдийн хүчин чадалтай үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол 2023 оны байдлаар 27 сургуульд 28,990 хүүхэд суралцаж байна.

Энэ нь 2020-2023 оны хооронд нийт 5 шинэ сургууль, 1 сургуулийн өргөтгөл шинээр баригдаж ашиглалтад орсон гэсэн үг.
Нийт 6 сургууль баригдаж 4440 хүүхдийн суудлаар нэмэгдээд байна.

 • ♻️Ашиглалтад орсон сургуулиуд:
 • -151 дүгээр сургууль - 640 суудал, 25 дугаар хороо /2021 он /
 • -152 дугаар сургууль - 920 суудал, 26 дүгээр хороо /2021 он /
 • -153 дугаар сургууль - 960 суудал, 29 дүгээр хороо /2020 он /
 • -154 дүгээр сургууль – 640 суудал, 37 дугаар хороо /2021 он /
 • -162 дугаар сургууль – 640 суудал, 4 дүгээр хороо /2023 он/
 • -122 дугаар сургуулийн өргөтгөл – 640 суудал, 33 дугаар хороо /2022 он /
 • ♻️Одоо баригдаж байгаа сургуулиуд: 10 хорооны нутаг дэвсгэрт 5600 хүүхдийн хүчин чадалтай
 • -10 дугаар хороо - 320 суудал
 • - 20 дугаар хороо – 480 суудал
 • -20 дугаар хороо – 640 суудал
 • -30 дугаар хороо – 640 суудал
 • -31 дүгээр хороо – 320 суудал
 • -32 дугаар хороо – 640 суудал
 • -40 дүгээр хороо – 640 суудал
 • -12 дугаар сургуулийн өргөтгөл – 960 суудал, 18 дугаар хороо
 • - 62 дугаар сургуулийн өргөтгөл – 640 суудал, 19 дүгээр хороо
 • -76 дугаар сургуулийн өргөтгөл – 320 суудал, 9 дүгээр хороо
 • ♻️Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор – 5 хорооны нутаг дэвсгэрт 5 сургууль 960 суудал, 720 ор
 • - 7 дугаар хороо - 160 суудал, 120 ортой
 • -8 дугаар хороо - 160 суудал, 120 ортой
 • - 21 дүгээр хороо - 160 суудал, 120 ортой
 • -24 дүгээр хороо - 160 суудал, 120 ортой
 • -33 дугаар хороо /2 ширхэг/ - 320 суудал, 240 ортой

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn