2024.02.06

БҮСИЙН ХӨГЖЛӨӨС АРД ТҮМЭН ЮУ ХОЖИХ ВЭ

1934 оноос 2023 он хүртэл нийтдээ 12 удаагийн хөгжлийн төлөвлөлтийг хийж ирсэн. Өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн төлөвлөлтийг бүс нутгийн хэмжээнд цогц утгаар нь төлөвлөж, хөдөөгийн сэргэлт, боомтын сэргэлт, аж үйлдвэржилтийн сэргэлт, ногоон хөгжлийн сэргэлтийг холбон хийж байсан нь анх удаа.