2024.02.22

Өвс, тэжээл бэлтгэхэд ч стандарт байх ёстой