2024.03.10

Өвөл ажиллах боломжтой 160 гаруй жуулчны бааз, амралтын газрын цахилгааны үнэд хөнгөлөлт үзүүлжээ