"Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ий хүрээнд хөнгөлөлттэй зээлд хэрхэн хамрагдах вэ?
2024.05.17

"Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ий хүрээнд хөнгөлөлттэй зээлд хэрхэн хамрагдах вэ?

“Шинэ хоршоо” хөдөлгөөний хүрээнд малчдад зургаан хувийн хүүтэй, 50 хүртэлх сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зээлийг 36 хүртэлх сарын хугацаагаар олгож, малчдад хоршиж үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх, улмаар хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэгч болох боломжтой.