Түр хороо байгуулах тухай

Бие даасан хууль (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааг дэмжих түр хороо)
Өргөн барьсан: 2020-08-31
Түр хороо байгуулах тогтоолын төсөл өргөн барилаа