Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Эрүү шүүлтийн эсрэг конвенцын Нэмэлт протоколд нийцүүлэх)
Өргөн барьсан: 2024-04-26
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэв