Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-01-09

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Р.Бурмаа Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Эмэгтэй гишүүд иргэдийнхээ аюулгүй байдалд анхаарч байна

Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийг “Есүгэний өдөр” болгох тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа.УИХ-ын эмэгтэй гишүүд болох Л.Эрдэнэчимэг, М.Батчимэг, Ц.Оюунгэрэл, С.Одонтуяа, Р.Бурмаа, Г

2013.01.11   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан