Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2018-07-09
Ялтан шилжүүлэх тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлахыг дэмжив

Байр суурь

Бусад