Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (“Нийгмийн хамгааллын тухай” Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай)
Өргөн барьсан: 2018-10-30
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын Хэлэлцээр соёрхон батлах төслийг өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад