Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай )
Өргөн барьсан: 2020-12-02
Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улстай батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллана

Байр суурь

Бусад